خبرگزاری دید: شهرداری کابل اعلام کرد که قیمت نان خشک در بازارهای کشور دوباره به ۱۰ افغانی کاهش یافته است. در چند روز گذشته بهای هر قرص نان به ۱۵ تا ۲۰ افغانی بلند رفته بود.

شهرداری کابل ضمن اعلام این موضوع، تصریح کرده که این تصمیم در هماهنگی با اتاق پیشه‌وران و دکانداران گرفته سده است.
پیش‌تر یک قرص نان به ۱۵ تا ۲۰ افغانی در بازارها فروخته می‌شد.
براساس اعلام سرای شهزاده کابل، ارزش دالر امروز به حدود ۹۵ افغانی کاهش یافته است.
دکانداران و نانوایان پس از افزایش بهای دالر به حدود ۱۲۵ افغانی و هم‌چنان بلندرفتن قیمت آرد و گاز مایع، تصمیم به افزایش قیمت نان گرفته بودند.

کد خبر: 100627