کابل با زمستان‌های یخبندان و تابستان‌های معتدل مشهور است. اینک بار دیگر پاییز فرارسیده و کابلیان آماده می‌شوند که به پیشواز زمستان برفی بروند. در این قاب‌ها صنعت‌کاران حلبی‌ساز را می‌بینید که با ساختن وسایل گرم کننده، به استقبال زمستان می‌روند.

کد خبر: 54899