جنجال‌ها بر سر استفاده استیکر در کاپی تذکره‌ها برای اشتراک در انتخابات، اختلاف‌ها در میان اعضای کمیسیون انتخابات را افزایش داده است.
در تازه‌ترین مورد، شهلا حق سرپرست دبیرخانه کمیسیون انتخابات از سمتش استعفا داده است.
به گزارش خبرگزاری دید، دو معاون و دو عضو كميسيون مستقل انتخابات، تصميم در باره نصب برچسب بر كاپی شناسنامه‌ها را غيرقانونی می‌دانند و با این کار مخالف‌اند.
آنان می‌گویند که رییس این کمیسیون، همراه رییس‌ جمهور به تنهایی در باره این طرح تصمیم گرفته‌اند.
اعضای کمیسیون انتخابات می‌گویند با طرحی که خبرش را ارگ ریاست جمهوری روز پنج‌شنبه بیرون کشید، تنها رییس و یک عضو دیگر این کمیسیون موافق هستند، اما چهار عضو دیگر این کمیسیون این طرح را رد کرده‌اند.
معاونان اين كميسيون می‌گويند كه در حضور گراند كيپن، آقای بهجت و كبريا، نماينده‌گان سازمان ملل متحد در كابل و شهلا حق، سرپرست پیشین دبيرخانه كميسيون مستقل انتخابات (خانم حق در اعتراض به این موضوع از سمتش استعفا داده است) به روز بيستم ماه ثور، اين تصميم را گرفته‌اند.
اما رییس این کمیسیون با رییس جمهور این فیصله آنان را نادیده گرفتند و این طرح را رییس این کمیسیون در هماهنگی با رییس جمهور با نصب برچسب در کاپی شناسنامه‌ها عملی اعلام کردند.
در همین حال، شهلا حق سرپرست دبیرخانه کمیسیون انتخابات، در مخالفت با این تصمیم ریاست جمهوری استعفا داده است.
هرچند زمان برگزاری انتخابات اعلام شده و برگشتی درکار نیست، اما گمان می‌رود که با بلند رفتن جنجال‌ها و سیاسی شدن کار روند انتخابات، این روند ملی به مشکلات زیادی همراه خواهد شد.


کد خبر: 29249