شورای نامزدان ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌ای، به حکومت نسبت به آنچه اقدامات غیر قانونی آن می‌خوانند هشدار داده و تاکید کرده است که بیشتر از این از امکانات دولتی، بودجه ملی و عزل و نصب افراد در حکومت برای کمپاین استفاده نکند.

شورای نامزدان ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌ای، به حکومت نسبت به آنچه اقدامات غیر قانونی آن می‌خوانند هشدار داده و تاکید کرده است که بیشتر از این از امکانات دولتی، بودجه ملی و عزل و نصب افراد در حکومت برای کمپاین استفاده نکند.
به گزارش خبرگزاری دید، در این اعلامیه که که به تاریخ ۱۹ جوزا نشر شده، از هردو مقام حکومتی که نامزد انتخابات نیز هستند، خواسته شده که اقدامات غیر قانونی شان را خاتمه بدهند.
متن کابل اعلامیه:
شورای نامزدان ریاست جمهوری یکبارِ دیگر قانون شکنی‌های آقای اشرف غنی و دستگاه مربوطه آن را به مثابه تهدید علیه ثبات سیاسی کشور تلقی می‌کند و هشدار می‌دهد که بیشتر از این خلاف ارزش‌های قانون اساسی و مصالح ملی کشور امکانات ملی، صلاحیت‌های دولتی و کمیسیون مستقل انتخابات را موردِ سوء استفاده قرار ندهد، به همین جهت اعلام موضِع می‌نماید:
سران حکومت وحدت ملی به جهتِ اینکه نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هستند و نیز راه حل پیشنهادی شورای نامزدان برای عبور از بن‌بستِ خلاء قانونی قدرت را نیز نپذیرفته‌اند در برابرِ رقبای انتخاباتی شان با بی‌عدالتی برخورد می‌کنند و از صلاحیت‌ها و امکانات دولتی بهره‌برداری ناجایز می‌نمایند، بنابراین هرگونه عزل و نصب‌های مقامات بلند پایه را پس از اول ماه جدی ۱۳۹۷ که هماهنگی برای مهندسی انتخابات معنا می‌دهد، غیر قانونی می‌شمارد، از همین جهت تمامی مقاماتی که پس از همان تاریخ عزل شده‌اند حق دارند اقامه دعوا نمایند و به وظایف شان ادامه بدهند، همچنان کسانی که نصب شده‌اند مُحق نمی‌باشند و به گونه غیرِقانونی در غصبِ کرسی‌های دولتی اصرار ننمایند.
از آنجا که دستگاه آقای اشرف غنی طرح سیاسی سرپرستی برای تأمین عدالت و شفافیت را نپذیرفته است، بدون تردید در برابرِ رقبای انتخاباتی خود با تبعیض برخورد خواهد کرد و به خواسته‌های ملی تن در نمی‌دهد، بنابراین نامزدان حقِ شان می‌دانند از گزینه‌های متنوع تا مرزِ تحریم انتخابات کار بگیرند و برای احقاق حق خود و مردم مبارزه نمایند.
به کمیسیون مستقل انتخابات توصیه می‌شود تمامی فعالیت‌ها و فیصله‌های شان را بدون جانب‌داری در چوکاتِ قانون انجام دهد، در صورتِ نقضِ قانون از جانبِ کمیسیون یادشده شورای نامزدان حق خود می‌داند اعتماد خویش از کمیشنران محترم را دریغ نماید و بازستاند.

کد خبر: 48587