یک عضو شورای ولایتی دایکندی مدعی است که در ادارات دولتی این ولایت فساد حاکم است و شخص والی به دست‌داشتن در سرقت پول ریاست معارف دست دارد.
به گزارش خبرگزاری دید، سبحان نایبی، عضو شورای ولایتی دایکندی در صفحه فیس‌بوک خود به ۲۰ مورد فساد اشاره کرده است.
وی تاکید کرده است که فساد یکی از دستاوردهای والی دایکندی در دوران حکومت وی بوده است.
تاکنون اداره محلی ولایت دایکندی در مورد درستی ویا نادرستی این ادعا واکنشی نشان نداده است.

کد خبر: 3768