شورای کویته وجود خارجی ندارد/ طالبان اجساد و پول عشر و زکات را به پاکستان انتقال می‌دهند

کد خبر: 87181