دوازدهمین نشست سالانه انجمن قابله‌های کشور با حضور داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری دید، آمارها نشان می‌دهد که از سال ۲۰۰۲ تاکنون شمار قابله‌ها در سراسر کشور، از ۷۰۰ قابله در سال ۲۰۰۲ میلادی به ۷۰۰۰هزار قابله رسیده است.
داکتر فیروز‌ وزیر صحت عامه می‌گوید، یکی از برنامه‌های موفق و مؤثر این وزارت تربیه‌ قابله‌های مسلکی است.
آقای فیروز افزود که سال ۲۰۰۲ در سراسر کشور به تعداد ۷۰۰ قابله وجود داشت و اکنون این رقم به حدود هفت هزار تن افزایش یافته است.
وزیر صحت عامه تاکید می‌کند که وزارت صحت کشور در جهت آموزش مهارت‌ها به قابله‌های سراسر کشور به خصوص مهارت جراحی بطن و بلند رفتن ظرفیت قابله‌ها تا سطح ماستری و دوکتورا تلاش می‌کند.
فیروزالدین فیروز با اشاره به نقش قابله‌ها در راستای کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان گفت:«کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان یکی از اولویت‌های وزارت صحت عامه است که با تلاش‌های این وزارت اکنون کاهش چشم‌گیری نسبت به سال‌های گذشته در این راستا به میان آمده است و این موفقیت بدون زحمات قابله‌ها امکان‌پذیر نبود.»
دوازدهمین نشست سالانه‌ قابله‌ها، با شعار « قابله‌ها، پیشتازان مراقبت‌های با کیفیت» به منظور دادخواهی برای تقویت مسلک قابله‌گی و مؤثریت نقش قابله‌ها در امر بهبود وضعیت صحی مادران و نوزادان برگزار شد.


کد خبر: 29246