رییس جمهور اشرف غنی در مراسمی به مناسبت تفویض مدال و اصلاحات در وزارت دفاع ملی، گفته است که حکومت متعهد به صلح است، ولی صلحی می‌خواهد که عادلانه باشد. آقای غنی همچنان به قوای مسلح کشور اطمینان داد که در بودجه این نیروها کاهش نمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری دید، محمد اشرف غنی رییس جمهور صبح امروز در نشستی که به منظور بررسی اصلاحات در وزارت دفاع ملی برگزار شده بود، اشتراک و سخنرانی کرد.
رییس جمهور غنی در این نشست در سخنرانی خویش ضمن ابراز امتنان از تمام جنرالان، افسران، بریدملان و سربازان دلیر کشور که در شرایط دشوار از افغانستان دفاع می کنند، گفت: هر باری که در اینجا می آیم، سکون و اعتماد من به شما چندین برابر می شود.

آقای غنی تاکید کرد که در بودجه، تمویل، تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی کاهش نمی‌آید و ضمن توجه حکومت افغانستان، حمایت جامعه بین‌المللی از آنان، نیز پابرجاست. وی افزود که تا آخرین قطرۀ خون از شما به گونۀ قاطعانه حمایت می‌کنیم و به هر خانوادۀ شهید و مجروح و معلول قوای مسلح، رسیدگی صورت می‌گیرد.
رییس جمهور محمد اشرف غنی با اشاره با مذاکرات صلح، گفت که حکومت افغانستان به صلح متعهد است، مگر ما آن صلح مثبت را می‌خواهیم که در آن عدالت تامین، مشارکت بیشتر و حقوق مردم حفاظت شود.

کد خبر: 82416