رهبری حکومت، بایستی به جای بازداشت فرماهان محلی، آن‌ها را تقویت و تجهیز نماید. خیزش کنندگان مردمی سهم فراوان تاثیر گذار علیه مخالفان مسلح دولت دارد.


حکومت افغانستان در یک اقدام بدون محاسبه به دنبال بازداشت نیروهای ضد طالب است. این عملکرد حکومت افغانستان بدون شک گروه طالبان را در میدان نبرد تقویت می‌کند. طالبان اکنون بیشتر از هر زمان دیگر قوت گرفته است و این موضوع ایجاب می‌کند تا حکومت برای نابودی هراس‌افکنان از چهره‌های ضد طالب حمایت کند.
تلفات نیرو های امنیتی کشور در برابر طالبان نشان می‌دهد که این گروه در حوزه جنگ موقف برتر از حکومت دارد.
به تازه‌گی حکومت افغانستان تلاش کرده است که فرمانده علی‌پور از فرماندهان محلی و چهره‌های ضد طالب را در غور بازداشت کند.
این کنش ریاست جمهوری با واکنش‌های گوناگون مواجه شد. بیشتر سیاستمداران و اعضای حکومت گفتند که بازداشت نیروهای ضد طالب به مخالفان مسلح دولت کمک می‌کند و درعین حال، زمینه ساز یک جنگ قومی خواهد بود.
حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی کشور گفته که بازداشت فرماندهان محلی از سوی حکومت زمینه جنگ داخلی را فراهم می‌کند.
دست کم سه ماه پیش حکومت نظام‌الدین قیصاری از برجسته ترین فرماندهان خیزش مردمی را در فاریاب بازداشت کرد. بازداشت نظام‌الدین قیصاری بازتاب اجتماعی و بی پیشنه‌ای به دنبال داشت.
قیصاری از چهره‌های نزدیک به جنرال دوستم بود. هواداران حزب جنبش اسلامی معترض بودند که دستگیری آقای قیصاری یک اقدام قومی است.
حکومت افغانستان برای ضربه زدن به مخالفان مسلح دولت در کنار نیروهای امنیتی کشور، می‌تواند از نیروهای ضد تروریزم استفاده کند.
رهبری حکومت، بایستی به جای بازداشت فرماهان محلی، آن‌ها را تقویت و تجهیز نماید. خیزش کنندگان مردمی سهم فراوان تاثیر گذار علیه مخالفان مسلح دولت دارد.
اگر نیروهای خیزش مردمی در برابر طالبان در ولایات شمال مقاومت نمی‌کرد، بدون شک یکی از ولسوالی‌های شمالی به دست طالبان سقوط می‌کرد.
داکتر نقیب‌الله فایق والی فاریاب می‌گوید که با استفاده از نیروهای خیزش مردمی، ولایت فاریاب از خطر سقوط به دست طالبان نجات یافت. والی فاریاب می‌گوید که اکنون نیرو های خیزش مردمی منسجم شده‌اند.
برخی از منابع سیاسی در پیوند به بازداشت فرماندهان محلی می‌گویند که حکومت افغانستان تلاش دارد برای حفظ اتوریته‌اش چهره‌های ضد مخالفان را بازداشت کند.
این منابع تبصره می‌کنند که دستگیری نیروهای ضد طالب زمینه را برای تحرکات مخالفان مسلح دولت بیشتر مهیا می‌سازد. در بسیاری از موارد وقتی نیروهای ارتش در برابر طالبان شکست خورده‌اند، فرماندهان محلی دست به کار شدند و از وقوع یک فاجعه جلوگیری کردند.
حکومت افغانستان برای تضعیف مخالفان مسلح دولت باید از نیروهای ضد مخالفان حمایت کند.
اکنون حکومت باید به این پرسش پاسخ بدهد که چرا در برابر طالبان از نیروهای مردمی استقبال نمی‌کند؟
تجربه نشان داده است که سیاست جنگ و صلح حکومت در برابر طالبان شکست خورده است و نتیجه‌اش افزایش تلفات نیروهای امنیتی کشور است. کافی است تا حکومت فرماندهان محلی را تجهیز نماید و از این نیرو در مقابل مخالفان مسلح دولت استفاده کند.
جلال فرامرز- خبرگزاری دید


کد خبر: 36092