کارشناسان معتقدند که تقویت موقعیت طالبان در افغانستان جنگ‌زده پس از عقب نشینی نیروهای غربی پیامدهای جدی منطقه‌ای خواهد داشت.


در کنفرانسی که اخیراً در لندن برگزار شد، نمایندگان موافقت کردند که طالبانی سازی افغانستان نه تنها بر کشور جنگ زده افغانستان بلکه بر کشورهای منطقه نیز تاثیر منفی خواهد داشت و ارزش‌های اجتماعی آنها به طور جبران ناپذیری آسیب خواهد دید.
سخنرانان در کنفرانسی یک روزه که توسط شورای حقوق بشر بلوچ سازماندهی شده بود، در مورد وضعیت نوظهور افغانستان که در آن دولت پاکستان در تلاش برای تحمیل حکومت طالبان در کابل است صحبت کردند.
هیئت سخنرانان که شامل روشنفکران، کارشناسان دفاعی، تحلیلگران سیاسی و فعالان حقوق بشر بود، تاثیرات جدی بر ملت های ستمدیده منطقه در صورت موفقیت پاکستان در طرح های خود را به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
افراسیاب ختک سناتور سابق پاکستانی، با بررسی منافع استراتژیک جنرالهای پاکستانی در طالبانی سازی هم از نظر نظامی و هم از نظر ایدئولوژیکی، گفت که آنها می خواهند برنامه عمق استراتژیک خود در افغانستان یعنی گسترش دامنه کنترل خود را اجرا کنند.
داکتر عایشه صدیقه متخصص در امور نظامی و افراط گرایی در جنوب آسیا نیز اظهار داشت که ارتش پاکستان همیشه وجود ملیت‌های مختلف در پاکستان را نادیده گرفته و با آنها در تضاد بوده است.
در این نشست داکتر هدایت بوتو نایب رئیس کنگره جهانی سندی به حضار گفت که پاکستان هزاران مدرسه را در مناطق استراتژیک ساخته و تغذیه کرده است.
او اظهار تاسف کرد که وزیر عالی رتبه سابق پنجاب به صراحت اعتراف کرد که در ولایات پاکستان از حملات طالبان استقبال می‌شود.
داکتر نصیر دشتی رئیس اجرایی شورای حقوق بشر بلوچ در سخنان پایانی خود خاطرنشان کرد که برای تامین بودجه ارتش پاکستان در ماجراجویی‌های خود در افغانستان، تنها منبع تامین مالی پول مواد مخدر خواهد بود و این امر قاچاق بین‌المللی مواد مخدر از طریق آبهای بلوچستان را افزایش می‌دهد.
ارتش پاکستان با درگیری جدید خود در افغانستان، روند ایجاد و تقویت نسل جدیدی از طرد شدگان اجتماعی را به عنوان رهبران برای تضعیف بیشتر مقاومت ملی مردم در پاکستان تسریع خواهد کرد.

کد خبر: 95118