جنرال میلر فرمانده نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، گفته است که گروه طالبان خشونت را بر صلح ترجیح داده و آرزوی مردم افغانستان را نادیده گرفته‌اند.

جنرال میلر فرمانده نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، گفته است که گروه طالبان خشونت را بر صلح ترجیح داده و آرزوی مردم افغانستان را نادیده گرفته‌اند.
دیو بولتر سخنگوی ماموریت حمایت قاطع روز گذشته گفته بود:« طالبان صبح امروز اعلام کرده‌اند که خشونت را بر صلح ترجیح می‌دهند و جنرال میلر می‌گوید که طالبان واضح ساخته‌اند که آرزوی مردم افغانستان را نادیده گرفته و خشونت بیشتر را تضمین کرده‌اند.»
سخنگوی پشتیبانی قاطع افزوده است که ما فرصت عالی برای صلح داریم.
وی تاکید کرده است:« ما از نیروهای امنیتی افغانستان برای حفاظت از مردم و در جنگ با طالبان حمایت می‌کنیم.»
این در حالی است که گروه طالبان روز گذشته از راه‌اندازی عملیان بهاری در سرتاسر افغانستان خبر داده‌اند. حرکتی که با واکنش تند حکومت افغانستان و مقامات خارجی رو به رو شده است.

کد خبر: 45478