سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر به تازگی گفته است که این گروه منتظر روشن شدن تاریخی در آینده نزدیک برای امضای توافق‌نامه صلح با امریکا است.

سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر به تازگی گفته است که این گروه منتظر روشن شدن تاریخی در آینده نزدیک برای امضای توافق‌نامه صلح با امریکا است.
سخنگوی گروه طالبان به تاس گفته است که طالبان انتظار دارد تاریخی برای امضای توافق‌نامه صلح با ایالات متحده در آینده نزدیک مشخص شود.
وی گفته است:« تاریخ امضای توافق‌نامه مشخص نشده است. ما انتظار داریم به زودی مشخص شود.»
این در حالی است که روند مذاکرات صلح افغانستان بین امریکا و طالبان متوقف مانده و کابل در انتظار آتش‌بس برای گفت‌وگو با طالبان است.

کد خبر: 62138