معاون اول ریاست جمهوری می‌گوید بررسی و تحلیل فعالیت‌های تبلیغاتی طالب نشان می‌دهد که این گروه غیر از کشتار و تجرید افغانستان هیچ پیامی ندارد. از سویی هم، وی می‌افزاید که امید و گمان بر این است که طالب تن به سازش و صلح دهد.

به گزارش خبرگزاری دید، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری امروز پنج‌شنبه(۹ دلو) در گزارش جلسه شش‌ونیم بامداد خود این موضوع را مطرح کرده و گفته است: واقعیت این است که ما نشانه‌ای از تغییر در طالب نمی‌بینیم، در حالی که ریشه‌های امید را آبیاری می‌کنیم.
معاون اول رییس جمهور هدف از تبلیغات طالب را سه مورد توصیف کرده است: طالبان ترویست در تبلیغات خویش روی سه نکته تمرکز دارند. اول، مایوس‌سازی متحدان خارجی افغانستان از طریق کشتارهای کورکوانه و ایجاد وحشت.
او مورد دوم و سوم هدف از تبلیغات گروه طالبان را چنین شرح داده است: «دوم، تاکید بر منزوی ساختن و تجرید افغانستان پس از بیرون شدن خارجی‌ها از بدنه جهان تا به اصطلاح خودشان خانه‌ای برای جهادی‌های القاعده‌گونه ایجاد گردد؛ یعنی رفتن به گذشته. سوم، ساختن هژمونی طالبانی زیر نام دین».
صالح افزوده است: در چند هفته گذشته تلاش زیادی کردند که دست داشتن در ترورهای هدفمند و نشانه گرفتن مردم ملکی را تکذیب نمایند؛ اما کار متمرکز نیروهای دولتی این استراتژی طالبان را هیچ کرد.
با این همه اما، او در ادامه خاطرنشان کرده است: اما به صورت روزمره و لحظه به لحظه برای مدیریت واقعیت آمادگی داریم.

کد خبر: 84099