فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران می‌گوید گزارش‌هایی دریافت کرده مبنی بر این‌که گروه طالبان فعالیت رسانه‌ها در شمال افغانستان را تحت کنترول گرفته و اخلال کرده است.


به گزارش خبرگزاری دید، فدراسیون جهانی خبرنگاران امروز دوشنبه(۲۱ سرطان) در گزارشی می‌گوید که طالبان فعالیت رسانه‌ها را در شمال افغانستان اخلال می‌کنند.
در این گزارش آمده است که طالبان دست‌کم هشت رسانه، به شمول رادیو تلویزیون ملی بادغیس را تهدید کرده‌اند.
گزارش می‌افزاید که رادیو دارمان در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان و رادیو طنین در ولسوالی شیندند ولایت هرات دو روز است که زیر کنترول طالبان است و نشرات خود را متوقف کرده‌اند.
فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران از طالبان خواسته به رسانه‌های مستقل و حقوق خبرنگاران در این مناطق احترام بگذارند.

کد خبر: 93387