نویسنده:

شمس حقجو

منبع:

مقاله وارده به ایمیل خبرگزاری دید

ایالات متحده امریکا و متحدین‌اش باید در برابر پاکستان وارد اقدامات عملی گردیده و عملیات‌های خویش را برای جستجو و هدف قرار دادن تروریستان در عمق پاکستان به پیش ببرند

در این روزها که از یک طرف بحث گفت‌وگوهای صلح طالبان با دولت افغانستان مطرح است و انتظارها از پاکستان برای حاضر نمودن طالبان به میز مذاکره و گفت‌وگوهای صلح مثبت، با دولت افغانستان بالا است، عمران خان نخست‌وزیر پاکستان، اسامه بن لادن رهبر سازمان تروریستی القاعده را شهید خوانده و قتل وی را در ایبت‌آباد پاکستان، شرم تاریخی برای پاکستان دانسته است. به نظر وی، پاکستان باید از وی محافظت می‌نمود و نمی‌گذاشت بن لادن در پاکستان کشته شود.
این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد، که پیش از این پاکستان خود را در مبارزه با تروریزم متعهد می‌دانست و از این بابت، سالانه میلیون‌ها دالر از امریکا به دست می‌آورد و ادعاهای مقامات افغانستان را مبنی بر حمایت آن کشور از شبکه‌های تروریستی و تندروان مذهبی، نادرست می‌خواند اکنون رهبر شبکه القاعده متهم درجه اول حوادث تروریستی ۱۱ سپتمبر را علناً شهید خوانده و قتل وی را نکوهش می‌نماید.
از سویی هم، گزارشهای معتبر وجود دارد که طالبان با القاعده هنوز روابط پیچیده و تنگاتنگ داشته و رهبران القاعده از فعالیت‌های طالبان حمایت مالی، تسلیحاتی و روانی می‌نمایند. این گزارش‌ها از سوی مراجع معتبر امریکایی تأیید گردیده است سران القاعده طی اعلامیه‌های مطبوعاتی در سایت خویش از طالبان تمجید و ستایش نموده و حملات آن‌ها را مؤثر خوانده است و مقامات افغان نیز مدعی‌اند که طالبان با القاعده روابط داشته و در تبانی با هم حملات را علیه نیروهای امنیتی و مردم افغانستان راه‌اندازی می‌نمایند.
از آنجایی که امروزه نقش پاکستان در حمایت از تروریستان بر هیچ کسی پوشیده نمانده، این که سران طالبان و القاعده در پاکستان زندگی می‌کنند معاملات و داد و ستدهای آن‌ها در قلمرو پاکستان صورت می‌گیرد، جایدادهای آن‌ها در این کشور وجود دارد، مقامات پاکستانی ضمن این که از روابط طالبان با القاعده آگاهی دارند باز هم از این گروه به صورت آشکارا حمایت مالی نموده به نفع آن ها در منطقه لابی می‌کنند و دیدگاه استراتژیک نسبت به طالبان داشته و از آن در راستای منافع امنیتی خویش در منطقه به خصوص سیاست خارجی خود نسبت به افغانستان کار می‌گیرند.
لهذا برای دستیابی به امنیت عمومی، حفاظت مردم در برابر حوادث تروریستی و مبارزه مؤثر با تروریزم، ایالات متحده امریکا و متحدین شان باید در برابر پاکستان وارد اقدامات عملی گردیده و عملیات‌های خویش را برای جستجو و هدف قرار دادن تروریستان در عمق پاکستان به پیش ببرند. آنگونه که رهبر القاعده را هدف قرار داد و همانگونه که ملا منصور و ملا دادالله از رهبران طالبان را در آن کشور به قتل رساند سایر رهبران و اعضای طالبان- القاعده را نیز باید هدف قرار داده به قتل برسانند. همچنان فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی نیز بر پاکستان وارد گردد تا این کشور وادار گردد که دست از تمویل و حمایت تروریستان دست بردارد در غیر آن، جامعه جهانی و منطقه همچنان در برابر تهدیدات تروریستان آسیب پذیر خواهند ماند، گروه‌های دهشت‌افگن زیر چتر حمایت پاکستانی‌ها، منافع منطقه و جهان را آسیب خواهند زد، گروه‌های تروریستی جدید زاده خواهند شد و جهان همچنان شاهد حوادث ناگوار تروریستی خواهد بود.
یادداشت: آرای مطرح شده در این نبشته مربوط به نویسنده بوده و خبرگزاری دید در قبال آن مسئولیت نخواهد داشت.

کد خبر: 71273