طالب آزاد شده هنگام قاچاق اسلحه بازداشت شد

کد خبر: 87895