خبرگزاری دید: اداره امر به معروف و نهی از منکر طا-لبان در فراه شنیدن موسیقی را ممنوع کرده است. همزمان در هرات نیز استفاده از عکس و مجسمه زنان در تبلیغات ممنوع شده است.

مسئولان این اداره روز یک‌شنبه(۵ جدی) در بازار کمپیوترکاران شهر فراه گفته‌اند که شنیدن موسیقی و فروش موزیک و فلم‌های «مبتذل» ممنوع است.
اداره امر به معروف و نهی از منکر طا-لبان در فراه تاکید کرده است که در صورت تخطی از این دستور، با متخلفان برخورد شرعی می‌شود.
پیش از این نیز طا-لبان دستور منع شنیدن موسیقی را در موترها اعلام کرده بودند.
با این حال، قبلاً رهبران طا-لبان در دوحه همواره تاکید می‌کردند که در دوره قبلی حاکمیت شان دچار اشتباهاتی شده و این بار تکرار نخواهند کرد.

کد خبر: 101104