خبرگزاری دید: انعام‌الله سمنگانی معاون سخنگوی طا-لبان در واکنش به نگرانی ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه مبنی بر اوضاع امنیتی در مرز میان افغانستان و تاجیکستان آن «بی جا» خواند. آقای سمنگانی گفته ‌است که هیچ تهدیدی از افغانستان متوجه کشورهای منطقه نیست.

پوتین در دیدار با امامعلی رحمان همتای تاجیکستانی خود گفته‌ است که وضعیت در مرز افغانستان و تاجیکستان باعث نگرانی است.
پوتین در این دیدار گفته‌ است: «وضعیت اکنون در مرز با افغانستان را من می‌دانم … که باعث نگرانی است. این موضوع واقعیت دارد و من در این نگرانی شریک هستم».

معاون سخنگوی طا-لبان امروز سه شنبه( ۷ جدی) در واکنش به نگرانی پوتین در پیامی به خبرنگاران گفت که هیچ «تهدید بالقوه» از افغانستان به کشورهای همسایه و منطقه متوجه نیست.
سمنگانی گفته‌ است که «طا-لبان چنانکه در داخل کشور امنیت را تامین کرده از مرزهای کشور هم حراست و حفاظت می‌کند و نگرانی‌هایی که در این مورد مطرح می‌شود بی‌جا است».
روسیه و متحدانش در آسیای میانه، نگران قاچاق مواد مخدر و نفوذ گروه‌های تندرو از افغانستان به آن کشورها هستند.
پس از تسلط طا-لبان، روسیه و کشورهای آسیای میانه تحرکات نظامی خود را در مرز شمال افغانستان افزایش داده‌اند.

کد خبر: 101186