رییس جمهور غنی پلان صرفه‌جویی یک میلیارد دالری را در سکتور امنیتی از سه‌ سال به دوسال تقلیل داد.

رییس جمهور غنی پلان صرفه‌جویی یک میلیارد دالری را در سکتور امنیتی از سه‌ سال به دوسال تقلیل داد.
به نقل از ارگ، محمد اشرف غنی رییس جمهور در یک ویدیو کنفرانس با مسئولان سکتور امنیتی و مالیه روی صرفه‌جویی موثر هزینه‌ها از سه‌سال به دوسال صحبت نموده و هدایت داد که این صرفه‌جویی، طی دو سال باید عملی گردد.
در این ویدئو کنفرانس، ابتدا معینان وزارت‌های امنیتی از صرفه‌جویی ۳۰۰ میلیون دالر در سکتور امنیتی و دفاعی از طریق اصلاحات و جلوگیری از مصارف بیجا و غیر موثر طی یک سال گذشته، به رییس جمهور گزارش دادند.
در این ویدیو کنفرانس، رییس جمهور ضمن اطمینان از تداوم کمک‌های بین‌المللی به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، به معینان وزارت‌خانه‌های متذکره هدایت داد که طی یک سال آینده باید یک میلیارد دالر در مصارف سکتور امنیتی و دفاعی، با حفظ خدمات باکیفیت به این نیروها، صرفه جویی صورت گیرد.
رییس جمهور تاکید کرد که صرفه‌جویی و اجتناب از مصارف بیجا در تمام سطوح دولت گام اساسی برای رسیدن افغانستان به خودکفایی می‌باشد.
رییس جمهور به معینان این وزارت‌خانه‌ها هدایت داد که تا پنج روز آینده طرح‌های شان را که شامل جلوگیری از تورم تشکیلاتی و تراکم در قرارگاه‌های مرکزی این وزارت‌ها، اکمالات از طریق یک میکانیزم مشترک، وصل شدن تمام مراکز نیروهای امنیتی به انرژی برق به منظور جلوگیری از مصارف گزاف در مواد سوخت، بازنگری در شیوه خریداری وسایط و حفظ و مراقبت از آن و سایر موارد کلان را شامل می‌شود، تهیه نموده و در روشنایی پلان دوساله، برنامه صرفه جویی را عملی نمایند.
رییس جمهور غنی همچنان به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی هدایت داد تا پلان صرفه جویی از مصارف غیر ضروری در سیستم خدمات ملکی افغانستان را نیز طرح و عملی سازد.
رییس جمهور غنی در پیامی خطاب به ملت که دیروز ایراد کرد، گفت: به خاطر کاهش کمک‌های بین‌المللی برنامه‌های ریاضتی را روی دست داریم و همچنان با جستجوی منابع بدیل، خلاء کمک یک میلیارد دالری امریکا را پُر خواهیم ساخت و کاهش این کمک روی سکتورهای کلیدی، تاثیر منفی نخواهد گذاشت.
گفتنی است که به دنبال عدم توافق میان رییس جمهور غنی و داکت عبدالله، وزارت خارجه امریکا از قطع ۱ میلیارد دالر کمک برای افغانستان خبر داد.

کد خبر: 65435