کمیته تهیه و توحید مسوده طرح صلح اعلام کرده است که بعد از رایزنی‌های زیاد در چند هفته گذشته طرح صلح را به عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه ملی کشور تسلیم کردند.


به گزارش خبرگزاری دید، عطا محمد نور رهبر جمعیت اسلامی در صفحه فیسبوکش نوشته است که بعد از نشست‌ها در چندین هفته، کمیته تهیه و توحید صلح، طرح شان را به ریاست شورای عالی صلح تسلیم نمودند.
آقای نور نوشته است که اعضای کمیته‌ تهیه و توحید مسوده‌ طرح صلح، پس از یک سلسله نشست‌های پی‌هم و‌ چند هفته‌‌ای،‌ طرح توحیدی صلح را به داکتر عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی تسلیم نمودند.


گفتنی است که پیش از این ۳۰ طرح در مورد صلح افغانستان به شورای عالی مصالحه کشور رسیده بود که بعد از آن رییس جمهور غنی یک کمیته ۱۵ نفری را به ریاست یونس قانونی وظیفه داد تا تمام این طرح‌ها را بررسی و یک طرح واحد ارائه کنند.
قرار است نشست صلح استانبول در آینده نزدیک در ترکیه برگزار شود و حکومت افغانستان اعلام کرده است که با یک طرح واحد و صدای واحد که منافع ملت افغانستان در آن طرح در نظر گرفته شده به این نشست خواهد رفت.

کد خبر: 88538