یک طراحی جاپانی برای خارج‌شدن از طراحی‌های سنتی اقدام به طراحی لباس و کفش‌های شبیه گوشت کرده است.
این طراح باور دارد این لباس‌ها صرفا برای پوشیدن نیستند و بیشتر برای تغییر در نگرش به حوزه طراحی می‌باشد.
به عقیده این طراح این ایده‌ها در نگاه اول افراد را ذوق‌زده می‌کند که یک لباس یا کفش گوشتی را مورد استفاده قرار می‌دهند که این خود یک نگاه متفاوت و هیجان‌انگیز برای مصرف‌کننده به شمار می‌رود.

کد خبر: 23162