عطامحمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی خطاب به احمد ضیا مسعود یکی از اعضای تیم ثبات و همگرایی گفته است که به خاطر حرمتی که به قهرمان ملی دارد، از روی حیا چیزی نمی‌گوید در غیر آن اگر پرده بر افتد چه رازهایی که برملا خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری دید، رییس اجرایی جمعیت اسلامی به تازگی خطاب به احمد ضیا مسعود یکی از اعضای تیم ثبات و همگرایی گفته است:« پسوند نام تان به دلیل آن که متعلق به یک خانواده بزرگ و قهرمان ملی کشور و‌یک جغرافیای حماسه آفرین است، برایم محترم است، اما شما با تاسف، بزرگی این نام را حفظ کرده نتوانسته‌اید. لذا طرفم نیستید».
احمد ضیا مسعود در پستی که در فیسبوک گذاشته، به آقای نور تاخته و اظهارات او را در جمع قوم ترکمن« خلاف پالیسی‌های جمعیت اسلامی» خوانده است.
مسعود گفته: از سخنان استاد عطا چنین معلوم می‌شود كه موصوف معتقد به یک نظام غیر مردمی و خود كامه است و آزادی‌های مدنی مردم را به رسمیت نمی‌شناسد، در حالی كه استاد شهید ما پروفیسور برهان‌الدین ربانی رهبر جمعیت اسلامی افغانستان و شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی كشور همه معتقد به آزادی‌های مدنی و سیاسی مردم بودند .
آقای مسعود ادامه داده که «من به حیث معاون جمعیت اسلامی افغانستان گفته‌های امروز استاد عطا را شدیداً محكوم می‌كنم و آن گفته‌ها را در جهت خلاف ارزش‌های ایدلوژیكی جمعیت اسلامی، افكار و اعتقادات رهبر شهید و قهرمان ملی افغانستان می‌دانم .گفته‌های استاد عطا انعكاس دهنده افكار و پالیسی‌های جمعیت نیست بلكه نظرات شخصی وی است.»
در همین حال، آقای نور در پاسخ به این اظهارات احمد ضیا مسعود گفته، «بارها خاطر رهبر شهید و حزب جمعیت اسلامی را رنجاندید، اما حالا چطور شده که مدافع ارزش‌های این حزب شده‌اید؟ من به خاطر حرمتی که به قهرمان ملی و پسوند نام شما دارم، سکوت را ترجیح می‌دهم، ورنه چون پرده بیفتد چی راز هایی که برملا گردد».
رییس اجرایی جمعیت اسلامی از آقای مسعود پرسیده:« معامله شما برسر یکمقدار پول و یک کرسی بی‌نام و نشان، کار معقول بود؟ ده‌ها مورد مستندی است که عیوب شما را بر می‌تابد، اما من از روی حیا، همیشه خود گذری کرده‌ام .از جمعیتی که شما خود را معاون آن خوانده‌اید، اجازه گرفته بودید که در تیم آقای غنی درسال ۲۰۱۴ رفتید؟ داکتر عبدالله در انتخابات ۲۰۱۴ از نظر شما آدم ناتوان، ضعیف و بیکاره بود، اما چطور شد که در ۲۰۱۹ آدم مورد تایید شما قرار گرفت؟»
عطامحمد نور در جمع قوم ترکمن در بلخ، گفته بود که کسی از جمعیت اسلامی به تنهایی نمایندگی کرده نمی‌تواند و این حزب مالک و صاحب دارد. او به طور مشخص گفت که داکتر عبدالله نماینده جمعیت اسلامی نیست.

کد خبر: 59606