طولانی‌ترین پیتزای جهان که طول آن به بیش از شش کیلومتر می‌رسد، پخته شد.

به گزارش خبرگزاری دید، طولانی‌ترین پیتزای جهان توسط بیش از ۱۰۰ آشپز ایتالیایی آماده شد.

این پیتزا بیش از یک مایل (۱٫۶ کیلومتر) طول دارد و پخت آن ۱۱ ساعت را در برگرفته است.

گفته شده است که هزاران پوند مواد تشکیل دهنده در آماده ساختن این پیتزا استفاده شده است.

آشپزان با استفاده از ۵ اجاق با سوخت چوب توانستند این پیتزا را آماده سازند.

کد خبر: 22923