به دنبال پخش خبرهایی مبنی بر تصمیم حکومت بر عزل جنرال عبدالرازق فرمانده پولیس قندهار از پُست فرماندهی پولیس آن ولایت، جنرال رازق در واکنش به آن گفته است که به حکومت مرکزی پاسخگو نمی‌باشد و این حکومت براساس مشوره مردم شکل نگرفته و منتخب نیست.
به گزازش خبرگزاری دید، جنرال عبدالرازق بیان داشته است که حکومت مرکزی صلاحیت برکناری او را از سمت فرماندهی پولیس قندهار ندارد.
جنرال عبدالرازق در مصاحبه‌ای با صدای امریکا گفته، من به تقاضای مردم قندهار به این پست گماشته شده‌ام و در برابر آنان از اجراآت خود پاسخگو می‌باشم.
آقای رازق تاکید کرد که اگر درک کند که کناره‌گیری وی از مقام فرماندهی پولیس قندهار،«به ایجاد صلح و برگشت طالبان می‌انجامد» حاضر است از این سمت کنار رود.
این موضع گیری آقای رازق به دنبال اوج‌گیری تنش‌ها میان کابل و بلخ صورت می‌گیرد که در آن حکومت مرکزی، عطا محمد نور را از سمت ولایت بلخ برکنار کرد و شخص دیگری را در آن پُست گماشت.
در تازه‌ترین واکنش، عطا محمد نور والی نیرومند بلخ، روز شنبه در مقر آن ولایت حضور یافت و بر والی بودنش تاکید کرد و گفت، هیچ‌مقام او را برطرف کرده نمی‌تواند.

کد خبر: 20994