نویسنده:

اختر سهیل

عبدالله در گذشته نیز نتوانست از آرای محمد محقق و کتله هزاره به خوبی محافظت کند و احتمال این که همان سناریو بالای رای ازبیک‌ها نیز تکرار شود، دور از امکان نیست.

اکنون در سیاست افغانستان دو بحث به گونه جدی حاکم است. یکی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و دیگری روند گفت‏‌وگو‏های صلح.
بربیناد جدول زمانی کمیسیون انتخابات قرار است انتخابات ریاست جمهوری در ششم ماه میزان سال جاری برگزار شود. تیم‏های انتخاباتی نیز نهایی شده است. در این نوشته کوتاه به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که آیا داکتر عبدالله که از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری دور جدید است، می‏تواند از رای ازبیک‏ها حفاظت نماید یا خیر؟
جنرال دوستم رهبر ترکتباران افغانستان در انتخابات پیش‏رو از متحدان تیم انتخاباتی « ثبات و همگرایی» به رهبری داکتر عبدالله است.
جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری که عمر حکومت وحدت ملی را بدون صلاحیت و در ترکیه به سر برد، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ از متحدان تیم انتخاباتی « تحول و تداوم» به رهبری محمد اشرف غنی بود. بدون شک بانک رای رییس جمهور غنی در آن انتخابات شخص جنرال دوستم که ازبیک‏ها بدون هیچ ملاحظه به سفارش رهبر شان به صندوق آقای غنی رای ریختند، بود.
آنچه از جانب رییس جمهور غنی بر جنرال دوستم و ازبیک‏ها در این چند سال اعمال شد، موجب گردید که جنرال دوستم در انتخابات پیش‏رو از رییس جمهور غنی جدا و با آقای عبدالله داخل بازی‏های انتخاباتی شود.
در حکومت وحدت ملی تجربه شد که رییس جمهور غنی به قول و قرار‏هایش به جنرال دوستم وفا نکرد.
استدلال نویسنده این است که داکتر عبدالله نیز در انتخابات ریاست جمهوری نمی‏تواند از رای ازبیک‏ها حفاظت وپاسداری نماید. اول این که چانس پیروزی عبدالله در انتخابات بسیار کم است و دوم اینکه اگر نتایج انتخابات جنجالی شود، عبدالله اهل اعتراض و حق خواهی نیست.
این موضوع در حکومت کنونی به خوبی پیش آمده است که نشان می‏دهد عبدالله اهل اعتراض و حق طلبی نیست.
در انتخابات ریاست جمهوری دور گذشته عبدالله نامزد تیم اصلاحات و همگرایی بود. عبدالله در حکومت کنونی مالک ۵۰ درصد از امتیازات حکومت بود که نتوانست به آن دست یابد.
عطا محمد نور و حاجی محمد از محتدان جدی آقای عبدالله بودند که حال هیچ کدام این دو چهره در انتخابات آینده با آقای عبدالله نیستند.
عبدالله نتوانست از رای هزاره‏ها به رهبری محمد محقق در انتخابات و حکومت پاسداری نماید. عبدالله از دید محتدان انتخاباتی خود یک کرکتر ضعیف است.
آنچه در حکومت کنونی از جانب عبدالله واقع شد، حکایت از این دارد که او نمی‏تواند در انتخابات ریاست جمهوری از رای ازبیک‏ها به رهبری جنرال دوستم حفاظت نماید.
برخی از اعضای جنبش اسلامی بار‏ها گفته‏اند که جنرال دوستم در مسئله رفتن با عبدالله در انتخابات محاسبه دقیق ندارد.
ممکن است که عبدالله نیز وعده‏هایی به آقای جنرال دوستم سپرده باشد، اما تجربه نشان می‏دهد که روی این گونه وعده‏ها نمی‌‏شود زیاد حساب باز کرد.
احتمال این نیز می‌رود که آقای عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری به سود رییس جمهور غنی کنار برود.
عبدالله در گذشته نیز نتوانست از آرای محمد محقق و کتله هزاره به خوبی محافظت کند و احتمال این که همان سناریو بالای رای ازبیک‌ها نیز تکرار شود، دور از امکان نیست.

کد خبر: 45534