رییس اجرایی کشور روز گذشته در کنفرانس «شورای روابط جهانی هند» در دهلی جدید گفته است که تروریستان نمی‌توانند روند تغییر و توسعه را متوقف کنند و افغانستان به گذشته بر نخواهد گشت.


رییس اجرایی کشور روز گذشته در کنفرانس «شورای روابط جهانی هند» در دهلی جدید گفته است که تروریستان نمی‌توانند روند تغییر و توسعه را متوقف کنند و افغانستان به گذشته بر نخواهد گشت.
به نقل از صفحه ریاست اجرایی، آقای عبدالله افزوده که دولت افغانستان تفاوتی میان تروریستان قایل نیست و آن‌ها را به خوب و بد تقسیم نمی‌کند.
رییس اجرائیه افغانستان بر گسترش مناسبات منطقه‌ای تاکید ورزیده و تاکید کرده که افغانستان به عنوان پلی میان جنوب و مرکز آسیا عمل می‌کند و به هیچ کشوری در منطقه تهدید نیست.
دوکتور عبدالله عبدالله درباره روابط کابل با اسلام‌آبادافزوده که چالش‌هایی در روابط دو کشور وجود دارد و همه باید بدانند که رفاه و ثبات افغانستان به معنای رفاه و ثبات منطقه است.
رییس اجرائیه همچنان گفته که مردم افغانستان صلح می‌خواهند و به همین دلیل ما درهای مذاکره و تفاهم با مخالفان مسلح را باز گذاشتیم.
ریاست اجرایی درباره ناآرامی‌های شمال کشور خاطرنشان کرده است که برخی‌ها فکر می‌کنند داعش از جانب ناتو و دولت افغانستان حمایت می‌شود؛ اما این مسئله بی‌بنیاد است و ما بدون تمیز قایل‌شدن با گروه‌های هراس‌افکن مبارزه می‌کنیم.
گفتنی است که رییس اجرایی کشور با جمعی از تاجران به منظور گسترش همکاری‌های تجارتی به دهلی نو رفته‌اند.

کد خبر: 15110