داکتر عبدالله رییس اجرایی حکومت افغانستان می‏گوید، در یک‌ونیم دهه گذشته حکومت مانع رشد احزاب سیاسی شده است و زنان در احزاب سیاسی کشور حضور کمرنگ دارند.
به گزارش خبرگزاری دید، رییس اجرایی حکومت در نشست خبری « مشارکت زنان در احزاب سیاسی» که از سوی نهاد فیفا برگزار شده بود، می‏گوید: حکومت برای رشد و تقویت نهاد‏های سیاسی هیچ‌کاری انجام نداده است.
آقای عبدالله بیان داشت:« در بیش از یک‌ونیم دهه گذشته، با آنکه زمینه مساعدی برای رشد احزاب سیاسی در کشور وجود داشت، اما در این بخش کوتاهی شده و احزاب به رشد لازم دست نیافته‌اند.»
رییس اجرایی با اشاره به مسئله تعدیل قانون انتخابات که سال گذشته مورد بحث قرار داشت، گفت: شماری با قومی ساختن مسئله، مانع سهیم شدن احزاب سیاسی در انتخابات شدند که این مسئله از زمینه‌سازی برای رشد احزاب به شدت فرو کاسته و میزان سهم آنان را در انتخابات، کمرنگ ساخته است.
در همین حال، عبدالله فقدان مشارکت زنان در ساختار احزاب سیاسی به ویژه در سطوح رهبری احزاب را، یکی از موانع رشد احزاب در کشور دانسته افزود:« تا وقتی این نهادهای سیاسی حضور زنان را در ساختار حزبی‌شان افزایش ندهند، توسعه و رشدشان همچنان با چالش مواجه خواهد بود.»
از سویی هم، عادله بهرام مشاور رییس جمهور، در این نشست ساختار مردانه نهادهای حکومتی وغیر حکومتی را دلیل کمبود مشارکت زنان در این نهادها خوانده و خواهان تعدیل این ساختارها شد.
محمد یوسف رشید رییس نهاد فیفا نیز، در این کنفرانس با اشاره به تجربه ناکام انتخابات سال ۲۰۱۴ و بن‌بست در روند اصلاح ساختار انتخاباتی، بیان داشت که حضور زنان در این روند ملی در گذشته به شدت کمرنگ بوده و حتی از حق رای آنان سوء استفاده شده است.
آقای رشید گفت: ساختار زن ستیزانه جامعه، کمبود آگاهی زنان و ایجاد موانع از سوی بزرگان قومی و ملا امامان مساجد در گذشته، باعث شده که زنان کمتر بتوانند در روندهای ملی همچون انتخابات سهم بگیرند.
آقای رشید با ارایه این طرح پیشنهادی مبنی برافزایش مشارکت زنان در احزاب سیاسی به حکومت، خواستار تعدیل قانون احزاب سیاسی و افزایش حضور زنان در روندهای بزرگ ملی شد.
با این همه، فرشته متین از آگاهان امور سیاسی کشور به خبرگزاری دید می‏گوید، مشارکت زنان نه تنها در احزاب سیاسی کمرنگ است بلکه در نهاد‏های دولتی نیز حضور چشم‏گیری ندارند.
وی از حکومت می‏خواهد که در زمینه حضور زنان در ساختار حکومت، شعار ندهد بل گام‏های عملی نیز بردارد.
انقتاد از کوتاهی حکومت در تقویت احزاب سیاسی و کمرنگی حضور زنان در نهاد‏های سیاسی، در حالی مطرح می‏شود که ارگ ریاست‏ جمهوری به شدت به دنبال تضعیف جریان‏ها و احزاب سیاسی است.
اختر سهیل – خبرگزاری دید


کد خبر: 19638