داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت، در « سیمینار رویکردهای مختلط دانشگاه امریکایی افغانستان در مورد پیشرفت‌های زنان» می‌گوید که دستاوردهای زنان کشور قربانی روند صلح با مخالفان مسلح نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری دید، داکتر عبدالله در این سیمینار که از سوی دانشگاه امریکایی افغانستان برگزار شده بود، گفت:« ما خواهان رسیدگی به قضایای خشونت علیه زن، تطبیق قانون منع خشونت، نقش فعال زنان در تصامیم بزرگ کشور به سطح رهبری و دست‌یابی آن‌ها به تساوی جنسیتی ایشان هستیم.»
رییس اجرایی حکومت همچنان افزود که زنان کشور قربانی روند صلح با مخالفان مسلح نخواهند شد.
به گفته او:« برای زنان کشور اطمینان می‌دهیم که برای تامین صلح و پروسه صلح هیچگاه زنان افغان و دستاوردهای ایشان قربانی نخواهد شد.»
این سخنان آقای عبدالله در حالی است که قانون منع خشونت علیه زنان پس از گذشت چند سال هنوز در حد یک فرمان تقنینی است و از سوی مجلس نمایندگان تبدیل به قانون نشده است.
نمایندگان محافظه‌کار مجلس، برخی مواد این قانون را مخالف شریعت اسلامی عنوان کرده و تاکنون مانع تصویب آن شده‌اند، ولی حکومت با اجرایی کردن فرمان تقنینی کوشیده است حامیان خارجی حکومت را راضی نگه دارد.
گفتنی است که یکی از نگرانی‌های عمده قشر زنان در کشور، احتمال قربانی شدن دستاوردهای ۱۷ ساله اخیر آن‌ها در پیوند به روند صلح با مخالفان مسلح دولت است.


کد خبر: 23850