مارشال دوستم می‌گوید که هیئت گروه طالبان در قطر برای مذاکره حاضر نیست و باید هیئت مذاکره کننده دولت نیز به کشور فراخوانده شود. دوستم افزوده که عذر و زاری کردن پیش طالبان برای ادامه مذاکره کار درست نیست.

به گزارش خبرگزاری دید، مارشال دوستم معاون پیشین رییس جمهور در یک مصاحبه گفته است که اگر طالبان دستاوردهای دو دهه پسین را بپذیرند، پذیرفتن آنان در کشور معقول است.
این سخنان را مارشال دوستم در مصاحبه با بی بی سی فارسی بیان کرده است.
او پیش از این نیز گفته بود که طالبان به صلح باور ندارند و باید شدیداً سرکوب شوند.
به گفته دوستم، اگر قانون اساسی و تمام دستاوردهای ۲ دهه پسین حفظ شود، فکر می‌کند رییس جمهور غنی نیز با حکومت موقت مخالفت نکند.
اما او تاکید کرده که اگر حکومت موقت همه دستاوردهای نظام را ضرب صفر کند، هیچگاه پذیرفتنی نیست.
با این حال، آقای دوستم تاکید می‌کند که اگر اجازه داده شود، می‌تواند طالبان را سرکوب کرده و وادار به مذاکره و پذیرفتن قانون اساسی کند.
او در پاسخ به این پرسش که چرا دولت مرکزی بر او اعتماد نمی‌کند، گفت دقیق نمی‌داند ولی فکر می‌کند که دلیل آن اطلاعات و گزارش‌های مغرضانه برخی حلقات به رییس جمهور در مورد او است.
گفتنی است که تاکنون مارشال دوستم چندبار تقاضا کرده که جنگ علیه طالبان را رهبری کند، اما هربار از جانب دولت مرکزی پاسخ مثبت دریافت نکرده است.

کد خبر: 85897