خبرگزاری دید: دولت عربستان سعودی کشورهای اسلامی را برای برگزاری نشست اضطراری جهت بررسی وضعیت انسانی در افغانستان فراخواند.
به نقل از سرویس خبری عربستان سعودی، ریاض سازمان همکاری اسلامی را به برگزاری نشست اضطراری در سطح وزرا برای بررسی اوضاع بشری در افغانستان فراخوانده است.

دولت عربستان با اشاره به دعوت مشابه پاکستان برای ارزیابی این موضوع به تاریخ ۱۷ دسمبر، این تاریخ را برای برگزاری نشست مذکور مناسب دانست و از افزایش وخامت وضعیت انسانی با فرارسیدن فصل زمستان ابراز نگرانی کرد.
بر بنیاد این گزارش: میلیون‌ها تن از مردم افغانستان اعم از پیر و جوان و زن و کودک در این روزهای سخت به مواد غذایی، سرپناه و دارو نیازمند هستتند.
این گزارش همچنین تأکید کرده است که در صورت تداوم بحران اقتصادی در افغانستان و ایجاد اختلال در ثبات این کشور می‌تواند بر صلح و ثبات منطقه و جهان تاثیر منفی بگذارد.

کد خبر: 99856