به دنبال افزایش ناامنی‌ها در شمال کشور، عطامحمد نور رهبر جمعیت اسلامی برای شکل‌دهی بسیج ملی در برابر طالبان فراخوان داده است. رهبر جمعیت اسلامی از فرماندهان و اعضای این حزب در سراسر کشور خواسته که در دفاع از میهن و مردم، خود را آماده کرده و در کنار نیروهای امنیتی بایستند و از خاک و مردم خویش دفاع کنند.


به گزارش خبرگزاری دید، عطامحمد نور رهبر جمعیت اسلامی در فراخوانی از فرماندهان و اعضای این حزب در سراسر کشور خواسته که در دفاع از میهن و مردم خود را آماده کرده و کنار نیروهای امنیتی علیه طالبان ایستاد شوند.
عطامحمد نور اعلام کرده که به منظور رهبری عملیات پاکسازی مناطق بلخ و شمال در کنار مردم خود قرار خواهد گرفت: من به یاری خداوند فردا در کنار مردمم برای رهبری عملیات پاک‌سازی مناطق بلخ و شمال با هم‌سویی احزاب دیگر قرار می‌گیرم.
متن کامل فراخوان جمعیت اسلامی افغانستان به شرح زیر است:
«فراخوان جمعیت اسلامی افغانستان برای شکل‌دهی «بسیج ملی»
بنام خداوند دادگر
هم‌دیاران عزیز، ملت سربلند و آزاده کشور !
جمعیت اسلامی به عنوان یک جریان بزرگ سیاسی که افتخار پیروزی جهاد و مقاومت را در کنار دست‌آوردهای بزرگ در کارنامه دارد، سال‌های سال حتا با قربانی دادن پیشوای خردمند این حزب، شهیدصلح، پروفیسور برهان‌الدین ربانی، دنبال تحقق صلح است، اما تحریک طالبان هنوز باور به جنگ و خشونت دارد.
علی‌الرغم آنکه گروه طالبان دم از صلح می‌زند و به ما پیام صلح طلبی می‌دهند، آنطرف به هجوم و نبرد رو آورده اند و در کنار اشغال مناطق، به ویرانی تاسیسات عامه، قتل عام و کشتار مردم می‌پردازند که این امر سبب شکل‌دهی بسیج و‌قیام ملی می‌گردد.
جمعیت اسلامی افغانستان همان‌طوریکه در زمان جهاد و مقاومت ازین آب و خاک و‌ مردم آن پاس‌داری نمود، اینک نیز دفاع از مادر وطن را وجیبه خود می‌داند. اگر رهبر شهید و قهرمان ملی کشور در کنار ما‌نیست، ما به عنوان پیروان آن ناجیان این سرزمین و صاحبان این مٌلک، مسئول پاسداری از تمامیت ارضی، حاکمیت ملی کشور و آرامش مردم هستیم.
با توجه به موارد فوق در حالی که به تمامی فرماندهان و نیروهای جان به کف جمعیت اسلامی در سراسر کشور اعلام می‌گردد که در دفاع از میهن و مردم، خود را آماده، در کنار نیروهای امنیتی بایستند و از خاک و مردم دفاع نمایند.
از احزاب محترم سیاسی درخواست می‌گردد که در این شرایط حساس برای پاسداری از میهن و مردم، نیروهای خویش را شامل بسیج ملی سازند تا بتوانیم هم‌صدا و یک‌دست در برابر دشمنان میهن مبارزه قاطع نماییم.
پیش ازین نیزبارها به حکومت افغانستان پیشنهاد تشکیل بسیج ملی برای دفاع از میهن و شکل دهی اجماع ملی را دادیم، اما با تاسف تعلل صورت گرفت. اینک از حکومت افغانستان مطالبه می‌گردد که در‌ حمایت از بسیج ملی برای دفاع از میهن و حمایت نیروهای امنیتی، امکانات لازم و به موقع را در اختیار نیروهای بسیج ملی قرار دهد، در صورت عدم همکاری حکومت در این راستا، آسیب‌های هرگونه پیامد آن بدوش حکومت افغانستان خواهد بود.
تذکر:

  • من به یاری خداوند فردا در کنار مردمم برای رهبری عملیات پاک‌سازی مناطق بلخ و شمال با هم‌سویی احزاب دیگر قرار می‌گیرم.
  • در اعلامیه بعدی مراکز سوق و اداره بسیج ملی و سطوح مدیریتی آن ابلاغ می‌گردد.»

کد خبر: 92225