عطامحمد نور رهبر جمعیت اسلامی می‌گوید که طرح صلح افغانستان متشکل از عصاره ۳۶ طرح پیشنهادی و جامع است. آقای نور نشست استانبول را نیز برای آینده کشور سرنوشت ساز خواند.

عطامحمد نور رهبر جمعیت اسلامی می‌گوید که طرح صلح افغانستان متشکل از عصاره ۳۶ طرح پیشنهادی و جامع است. آقای نور نشست استانبول را نیز برای آینده کشور سرنوشت ساز خواند.


به گزارش خبرگزاری دید، رهبر جمعیت اسلامی این اظهارات را روز سه‌شنبه(۲۴حمل) در نشستی با اشتراک شماری از رهبران، شخصیت‌های سیاسی و جهادی کشور در مورد روند صلح بیان کرده است.
این نشست روی چگونگی برگزاری نشست صلح استانبول و حمایت از این روند که نتیجه آن مطابق خواست مردم افغانستان باشد بحث کرده است.


رهبر جمعیت اسلامی، با توجه به اینکه نشست استانبول را سرنوشت ساز بیان کرد، صلح و ختم جنگ را نیاز و خواست مردم کشور خواند.

همچنان آقای نور، طرح توحیدی صلح را که اخیرآ در شورای مصالحه ملی زیر نظر کمیته‌ تهیه و توحید طرح صلح به ریاست محمد یونس قانونی به تصویب رسیده است، جامع و همه شمول خوانده، اضافه نمود که این طرح توحیدی صلح از میان ۳۶ طرح، اعم از احزاب سیاسی و حکومت تشکیل و توحید شده است.


به گفته آقای نور، کمیته‌ تهیه و توحید طرح صلح متشکل از حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، حزب وحدت اسلامی افغانستان، حزب جمعیت اسلامی افغانستان، سید سعادت منصور نادری، وزیر دولت در امور صلح، چهار نماینده با صلاحیت و مطرح حکومت( داکتر حمدالله محب، محمد حنیف اتمر، داکتر اکرم خپلواک و نادر نادری)، سایر شخصیت‌های سیاسی، زنان و‌ جامعه مدنی است.


عطامحمد نور عنوان کرد: آنانی‌که این طرح را شخصی و تک حزبی می‌خواند، در حالی که خود ایشان منسوب به حزبی است که نماینده آن در این کمیته حضور داشته است، در حقیقت گفته‌های وی توهین به احزاب مطرح کشور، نمایندگان، حکومت، شخصیت‌های سیاسی، زنان و جامعه مدنی اهانت نموده است.
گفتنی است که روز گذشته سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در انتقادی تند، طرح صلح افغانستان ناقص خوانده و تاکید کرد که در این طرح به ریاست جمهوری توهین شده است.

کد خبر: 88657