هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد ناوقت دیروز، شنبه ۲۲ جدی به کابل رسید. گفته شده از هدف‌های اصلی این سفر، بررسی وضعیت امنیتی کشور و گفت‌وگو روی چالش‌های موجود است.
به گزارش خبرگزاری‌ دید، اعضای این هیئت با رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان دیدار می‌کنند.
در همین حال، نماینده قزاقستان رییس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش از این گفته بود که سازمان ملل توقع دارد که افغانستان به تهدید‌های هراس‌افکنی، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان‌یافته رسیدگی کرده و زمینه گسترش تجارت منطقه‌ای را فراهم کند.
از سویی هم، برخی آگاهان امور و اعضای مجلس نمایندگان می‌گویند که این سفر هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد برای افغانستان مهم است.
آن‌ها می‌گویند که جدا از مسایل مهم همانند تروریزم و قاچاق مواد مخدر، مسئله مهم دیگری که احتمالاً این هیئت در مورد آن با مقامات کشور روی آن گپ خواهد زد، مسئله تنش‌های اخیر میان کابل و بلخ است.
پس بلند رفتن تنش میان کابل و بلخ، سفر مقامات خارجی به کشور بیشتر شده و به باور تحلیلگران، آن‌ها از حکومت خواسته‌اند که مسئله را از راه گفت‌وگو حل کند.
با این همه، عطا محمد نور نیز در پیوند به سفر هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد، در جمعی از هوادرانش در بلخ گفت که این هیئت باید موضوعات را از مردم بپرسد نه از ارگ.
آقای نور گفت:« پیشنهاد من به هیئت شورای امنیت سازمان ملل این است که وضعیت کنونی افغانستان را از مردم بپرسد نه از ارگ و سپیدار.»
این که برایند سفر هیئت سازمان ملل متحد در کشور چه خواهد بود، پرسشی است که زمان به آن پاسخ خواهد داد.


کد خبر: 21649