خبرگزاری دید: بسم‌الله خان محمدی سرپرست وزارت دفاع ملی از مردم خواسته که علیه طالبان بسیج شوند و دولت امکانات نظامی را برای جنگ بر ضد طالبان فراهم می‌کند.


بسم‌الله محمدی این درخواست را از مردم در مراسم معرفی خود به عنوان سرپرست وزارت دفاع ملی مطرح کرده است.
محمدی به تاریخ ۲۹ جوزا به عنوان سرپرست وزارت دفاع ملی تعیین و معرفی شد.
سرپرست وزارت دفاع ملی به مردم اطمینان داده است که از دستاوردهای کشور دفاع می‌کند.
بسم‌الله محمدی گفت که با تجربه ۱۴ ساله‌ای که از کار در سطوح رهبری نهادهای امنیتی دارد، چالش‌ها را به فرصت‌ها تبدیل خواهد کرد.
محمدی تأکید کرد که برداشت او از طالبان این است که تاکنون به صلح باورمند نشده‌اند. او از طالبان خواست که دست از «کشتار و ویرانی» بردارند.
سرپرست وزارت دفاع ملی هشدار داد که طالبان از راه جنگ و خشونت به اهداف شان نمی‌رسند و در صورت انتخاب جنگ و خشونت، آرمان رسیدن به هدف‌شان را به گور خواهند برد.
او به نیروهای امنیتی اطیمنان داد که تجهیزات، تسهیلات و امکاناتی را که در دسترس دارد، برای پیروزی آن‌ها در برابر طالبان، فراهم می‌کند.
سرپرست وزارت دفاع ملی می‌گوید که با توجه به تغییر وضعیت، نیاز است که برنامه‌های جدید امنیتی و دفاعی پس از تحلیل و ارزیابی روی دست گرفته شود و پیش از خروج نیروهای بین‌المللی به اجرا گذاشته شود.
این در حالی است که در برخی نقاط مردم علیه طالبان بسیج و مسلح شده‌اند.

کد خبر: 92195