عمران خان: کلید صلح منطقه در افغانستان نهفته است

کد خبر: 87466