گزارش‌ها حاکی از آن است که یک منبع از میان گروه طالبان گفته، نام نظامی سیاسی آینده افغانستان مهم نیست، بلکه نحوه عمل‌کرد نظام مهم است.

به گزارش خبرگزاری دید، یک منبع از میان گروه طالبان در قطر تحت شرایطی گفته است که راه حل وسطی میان «امارت» و «جمهوریت» ممکن «دولت اسلامی» باشد که زمینه توافق را فراهم کند.
بر اساس گزارش‌ها، یک منبع طالبان در قطر که خواسته نامش گرفته نشود به بی‌بی‌سی گفته است برای طالبان نام نظام سیاسی آینده افغانستان مهم نیست، بلکه نحوه عمل‌کرد این نظام مهم است که اسلامی باشد.
وی افزوده است که با این وجود، راه حل وسطی میان امارت و جمهوریت ممکن است «دولت اسلامی» باشد که زمینه توافق را فراهم کند.
این در حالی است که در روز سوم مذاکرات میان‌افغانی، گفت‌وگوها همچنان در دوحه بین هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان ادامه دارد.

کد خبر: 75325