مسئولان وزارت مالیه کشور از رشد ۱۳ درصدی عواید ملی در دوسال اخیر خبر داده و همچنان از افزایش ۲۰ درصد صادرات افغانستان در سال روان مالی خبر می‌دهند.
آن‌ها می‌گویند که میزان صادرات از ۵۸۰ میلیون دالر در سال گذشته به ۷۲۳ میلیون دالر در سال جاری رسیده است.
به گزارش خبرگزاری دید، اجمل عبدالرحیم‌زی سخنگوی وزارت مالیه در یک کنفرانس خبری گفت: عواید ملی نیز در سال مالی ۱۳۹۶ به ۱۷۰ میلیارد افغانی رسیده است که در مقایسه با دوسال قبل، حدود ۷۰ میلیارد افغانی افزایش را نشان می دهد که بیان کننده رشد ۱۳ درصدی عواید کشور در سال مالی گذشته است.
عبدالرحیم‌زی افزود: صادرات افغانستان در سال مالی ۱۳۹۶ به ۷۲۳ میلیون دالر رسیده است درحالیکه این میزان دوسال قبل ۵۸۰ میلیون دالر بود و این میزان نشان دهنده افزایش ۲۰ درصدی صادرات کشور نسبت به دو سال قبل است.
گفتنی است پیش از این ریاست گمرکات از کاهش ۸۰ درصدی واردات از بندر تورخم خبر داده بود.


کد خبر: 20907