نیروهای هوایی، زمین و کماندوی ارتش ملی رزمایش مشترکی را در کابل پایتخت کشور انجام دادند. این رزمایش به منظور تقویت توان رزمی نیروهای مسلح در اوضاع و اراضی مختلف و متفاوت برگزار شده است. این آلبوم رزمایش ارتش را در پایتخت نمایش می‌دهد.

کد خبر: 73707