غزال حارس، فعال سیاسی و حقوقدان از سوی محمد اشرف غنی به‌عنوان رییس اداره بازرس افغانستان معرفی شد.

غزال حارس، فعال سیاسی و حقوقدان از سوی محمد اشرف غنی به‌عنوان رییس اداره بازرس افغانستان معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری دید، خانم حارس در مراسم معرفی خودش به‌عنوان رییس اداره بازرس افغانستان گفت: تعهد می‌کنم که با قاطعیت و بی‌طرفی کامل و در روشنایی قوانین نافذۀ کشور و پالیسی‌های دولت جمهوری اسلامی افغانستان، وظیفه خویش را به پیش ببرم.
حارس افزود: پدیدۀ فساد پیچیده بوده و اثرات ناگوار در جامعه به‌جا می‌گذارد و متاسفانه روند حکومتداری و در مجموع مردم‌سالاری را به چالش مواجه کرده است.
بارزس افغانستان گفت که مبارزه با فساد زمانگیر است، اما تلاش می‌کنیم که وظایف خویش را به وجه احسن انجام دهیم تا اعتماد مردم به دولت اعاده گردد.
غزال حارس در اخیر سخنانش بر حمایت‌های سیاسی و مردمی در راستای مبارزه با فساد تاکید کرد.
افغانستان از سوی نهادهای بین‌المللی ناظر بر شفافیت و فساد، یکی از فاسدترین کشورها شناخته شده است.

کد خبر: 56225