سفارت امریکا

سفارت امریکا در کابل از دولت افغانستان خواست جلو فساد را در بودجه مبارزه ویروس کرونا بگیرد.

کد خبر: 85246