فهرست پنجهزار زندانی که طالبان خواستار رهایی آنان می‌باشند، به خبرگزاری دید مواصلت کرده است. در این فهرست، نام افرادی از مناطق مختلف کشور درج شده که در زمان‌های متفاوت از سوی نیروهای امنیتی یا خارجی بازداشت شده‌اند.


به گزارش خبرگزاری دید، فهرست پنجهزار زندانی که طالبان خواستار رهایی آن هستند، به خبرگزاری دید رسیده و حاکی از آن است که این پنج هزار نفر در زمان‌های متفاوت و از مکان‌های متفاوت بازداشت شده‌اند.
آنچه در این لیست به نظر نمی‌خورد، اسامی فرماندهان و رهبران گروه طالبان است.
فهرست کنونی اسامی کسانی را دارد که مشهور نبوده و یا هم از فرماندهان و اعضای محلی گروه طالبان می‌باشند.
قرار است امروز هیئتی از سوی طالبان برای آماده سازی زمینه رهایی این زندانیان و آزادی ۱۰۰۰ زندانی قوای مسلح در نزد طالبان، به کابل بیاید.
گفته شده که با رهایی این زندانیان، زمینه گفت‌وگوهای میان‌افغانی آماده خواهد شد.
فایل فهرست کامل اسامی زندانیان را از لینک به دست آورده می‌توانید!

https://www.didpress.com/wp-content/uploads/2020/03/لیست-عمومی-پنج-هزار.pdf.pdf.pdf

کد خبر: 65579