یک مجتمع مسلمان «بوروندی»(کشور کوچکی در افریقای شرقی) قرآن کریم را به زبان کروندی، یکی از دو زبان رسمی کشور بوروندی است، ترجمه کرده است.
به نقل از آناتولی، شیخ صادکی کجاندی رییس و نماینده رسمی جامعه اسلامی بوروندی، گفت است:« این یک رویداد بزرگ برای ما است، زیرا روز دوشنبه ما اولین ترجمه قرآن کریم را به زبان کروندی بعد از معرفی اسلام در بوروندی، دریافت کردیم.»
ترجمه قرآن کریم توسط انجمن «کمک های متقابل و همبستگی»، یک انجمن مسلمان محلی انجام شده است. شیخ ابدی جان، رییس این انجمن گفته است که ترجمه قرآن کریم ۸ سال طول کشیده است.
وی گفته است:« ما از همه مسلمانان و غیرمسلمان‌ها، از جمله استادان دانشگاه که در روند ترجمه قرآن به زبان کروندی کمک کرده‌اند، سپاسگزاری می کنیم.»
«کروندی» در سراسر بوروندی و همچنین در بخشی از تانزانیا، جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا صحبت می شود.
به گفته مورخان، دین اسلام در قرن نوزدهم به بوروندی رسیده است.


کد خبر: 20571