محمد آصف رحیمی والی هرات در دیدار با نماینده گان شرکت‌های مخابراتی، از این شرکت‌ها خواست تا از قطع خدمات از طرف شب در ولسوالی‌ها جلوگیری نمایند؛ زیرا این امر سبب بروز مشکلات جدی به شهروندان شده است.


محمد آصف رحیمی والی هرات در دیدار با نماینده گان شرکت‌های مخابراتی، از این شرکت‌ها خواست تا از قطع خدمات از طرف شب در ولسوالی‌ها جلوگیری نمایند؛ زیرا این امر سبب بروز مشکلات جدی به شهروندان شده است.
به گزارش خبرگزاری دید، توریالی طاهر معاون شورای ولایتی هرات، قطع شدن خدمات مخابراتی را در ساحات مختلف ولایت هرات نپذیرفتنی خواند و از شرکت‌های مخابراتی خواست تا در صورت تهدید، از مردم محل غرض تامین امنیت استفاده کنند.
در همین حال، عزیزالرحمن طیب رییس مخابرات ولایت هرات که در این جلسه حضور داشت از تعهد بعضی شرکت‌های مخابراتی در ولایت هرات در امر تأمین خدمات بیست و چهار ساعته صحبت کرد و گفت که بعضی از شرکت‌های مخابراتی با قطع نمودن خدمات شان در ساحات ولسوالی‌ها باعث بروز حوادث گوناگونی می‌شوند.
اما نماینده‌گان شرکت‌ها علت قطع فعالیت و توقف خدمات مخابراتی را از طرف شب از اثر موجودیت تهدیدات امنیتی در سایر ولایات عنوان کرده و گفتند به دلیل همین تهدیدات شرکت‌ها مجبور هستند خدمات شان را در ولسوالی‌های ولایت هرات قطع کنند.
محمد آصف رحیمی والی هرات در اخیر ضمن شنیدن مشکلات شرکت‌های مخابراتی، گفت:« تهدید امنیتی در سایر ولایات نباید باعث قطع خدمات در ولایت هرات گردد.»
این درحالیست که در حال حاضر دست کم در ده ولسوالی ولایت هرات از طرف شب خدمات مخابراتی قطع می‌باشد.


کد خبر: 38571