اگر سری به خیابان‌های کابل در این روزهای پاییزی بزنید، با انبوهی از وسایل دست دوم خانه در کنار جاده‌ها مواجه می‌شوید که برای فروش گذاشته شده، اما خریداری نیست. این لوازم خانگی نماد فقر و فرار مردم افغانستان بوده و خبر از زمستانی سیاه می‌دهد. آلبوم عکس را با خبرگزاری دید دنبال کنید!

کد خبر: 98151