نویسنده:

اختر سهیل

گزارشاتی وجود دارد که تیم انتخاباتی« دولت ساز» به رهبری محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور از این جرگه به دنبال سر‏وسامان بخشیدن به تیم انتخاباتی خویش است.

آرشیف

قرار است حکومت وحدت ملی در تاریخ نهم ماه ثور لویه جرگه مشورتی صلح را برگزار کند. مسئولان برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح می‏گویند که این جرگه برنامه حکومت نیست.
سخنگویان ریاست جمهوری نیز می‏گویند که حکومت در تلاش استفاده از لویه جرگه مشورتی صلح نیست.
احزاب سیاسی و دسته‏های انتخاباتی اما، در خصوص برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح کلی اعتراض دارند و تاکید می‏کنند که برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح جنبه کمپاینی و تبلیغاتی دارد.
تیم‏های انتخاباتی اعلام کرده‏اند که آجندای لویه جرگه مشورتی روشن صلح نیست و در این مورد ابهامات بسیار جدی وجود دارد.
تیم انتخاباتی « صلح و اعتدال» به رهبری محمد حنیف اتمر از جمله دسته‏های انتخاباتی است که ظرف چند روز گذشته چندین اعلامیه صادر کرده و گفته، برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح از جانب حکومت کمکی به روند صلح نخواهد کرد و صرف جنبه کمپاینی دارد.
در تازه‌ترین مورد نیز، داکتر عبدالله رییس اجرایی حکومت و نامزد دسته انتخاباتی« ثبات وهمگرایی» با صدور اعلامیه‏ای، این جرگه را تحریم کرده و تاکید نموده که نیازی به برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح نیست.
در بخشی از این اعلامیه هم آمده است که ریاست جمهوری در خصوص برگزاری این جرگه مشورتی با تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی مشوره نکرده است.
واقعیت این است که دسته‏های انتخاباتی و احزاب سیاسی هیچ گونه اعتمادی به رهبری حکومت ندارند. برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح، موجب افتراق سیاسی در کشور گردیده است.
اکنون حرف اساسی این خواهد بود که رهبری حکومت و مسئولان برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح بایستی به اعتراض‏ها توجه جدی نمایند.
در موجودیت این همه بی‌اعتمادی و پرسش بدون شک برگزاری لویه جرگه مشورتی چنانچه احزاب سیاسی می‏گویند کمکی به گفت‏وگوی‏های صلح نخواهد کرد.
وقتی احزاب سیاسی و دسته‏های انتخاباتی این جرگه را تحریم کرده‏اند، حکومت چطور می‏تواند در عدم حضور آن‌ها و موافقت شان لویه جرگه مشورتی صلح برگزار کند.
مسئولان برگزاری این جرگه اعلام کرده‏اند که از سراسر کشور مردم به این جرگه فراخوانده خواهند شد و روی تعریف صلح و تعیین چارچوب گفت‏وگو با گروه طالبان با شرکت کنندگان جرگه مشوره خواهد شد.
گزارشاتی وجود دارد که تیم انتخاباتی« دولت ساز» به رهبری محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور از این جرگه به دنبال سر‏وسامان بخشیدن به تیم انتخاباتی خویش است.
متاسفانه دیده می‏شود که میان احزاب سیاسی و دسته‏های انتخاباتی و ریاست جمهوری در روند گفت‏وگو‏های صلح افتراق سیاسی به میان آمده است.
این افتراق سبب گردیده است که حکومت نتواند تیم مذاکره کننده حکومت را برای شرکت در نشست قطر معرفی نماید. سومین نشست شورای رهبری مصالحه به دلایلی برگزار نشد.
رییس جمهور غنی تلاش دارد در نشست قطر به نمایند‏گی از حکومت افغانستان چهره‏های مورد نظر خویش را بفرستد. احزاب سیاسی و دسته‏های انتخاباتی می‏گویند که در نشست قطر از آدرس جمهوری اسلامی افغانستان بایستی یک تیم افغانستان شمول و فراگیر شرکت نماید.
نگرانی عمده رییس جمهور غنی این است که مبادا مخالفان سیاسی وی و دسته‌‏های انتخاباتی رقیب از روند گفت‏وگوهای صلح استفاده انتخاباتی و کمپاینی نمایند.
برای همین، رییس جمهور غنی نمی‏خواهد که احزاب سیاسی با زلمی خلیلزاد نماینده ارشد امریکا برای پروسه صلح افغانستان زیاد نزدیک شود. حامد کرزی رییس جمهور پیشین اکنون از چهره‏هایی به شمار می‏رود که در پروسه صلح سخت با آقای غنی جدال دارد.
در فرجام برای حکومت بهتر است که به پرسش‏ها و اعتراض‏ها در باره لویه جرگه مشورتی صلح چاره جویی نماید. با این همه بد‏بینی درست نخواهد بود که لویه جرگه مشورتی صلح برگزار شود.

کد خبر: 45597