لیلی زکریا هلمز؛ زنی که انسانیت را قربانی قومگرایی کرد!

لیلی هلمز حتی در سال 1999 در نیویورک این جمله را گفت: «به نظر من بسیار ناخوشایند است که وقتی بالاخره افغانستان به کمک طالبان صلح و ثبات پیدا کرد، جامعه جهانی مسائلی همچون دین و مذهب و حقوق زنان را در افغانستان پیدا کرده است»