داکتر عبدالله عبدالله رییس‌ اجرایی حکومت وحدت ملی که گفته می‌شود در تبانی مطلقی با ارگ و حلقه اطراف آن قرار گرفته برای کنار زدن استاد عطا محمد نور لابی‌گری می‌کند.
به گزارش خبرگزاری دید، داکتر عبدالله در آخرین سفرش به غرب عطا محمد نور را که منتقد جدی آنچه انحصارگری ارگ خوانده می‎شود است، « عنصر اخلال‌گر حکومت وحدت ملی » خوانده است.
پیش‎تر نیز، خبرهایی از مشاجره لفظی عطا محمد نور و داکتر عبدالله بر سر خواست نیابتی عبدالله از آقای نور مبنی بر کنار رفتن او از پُست ولایت بلخ نشر شده بود.
در همین حال، شماری از بزرگان جهادی و همراهان احمد شاه مسعود عبدالله را متهم به « ستون پنجمی» بودن کرده و می‎گویند که عطا محمد نور عنصر سازنده وحدت ملی است نه اخلال‎گر، بلکه این خود داکتر عبدالله است که در تبانی با رقبای ایدئولوژیک «قهرمان ملی» قرار دارد.
عتیق‎الله بریالی معاون پیشین وزارت دفاع ملی و از همراهان نزدیک احمد شاه مسعود در مطلبی، عبدالله به « تبانی با رقبا » و دشمنی با « پیروان مسعود» متهم کرده بود.
حفیظ منصور چهره دیگر جهادی و از پیروان مسعود، تلاش ریاست اجرایی را برای برکناری عطا محمد نور تمایل داکتر عبدالله به این کار دانسته نه رییس جمهوری.
بحث دیگری که این روزها در شبکه‎های اجتماعی خیلی داغ است، مسئله « ستون پنجم » بودن داکتر عبدالله است.
برخی از کاربران شبکه‎های اجتماعی همانند فیسبوک به این باورند که داکتر عبدالله «عامل نفوذی» در میان صف مجاهدین است.
این کاربران به نوشته‎های زلمی خلیل‎زاد سفیر پیشین امریکا در کابل « فرستاده » استناد می‎کنند که در آن مرقوم شده که برای اولین بار داکتر عبدالله موضوع انتقال قدرت را از استاد ربانی به حامد کرزی مطرح کرد.
خلیل‎زاد در کتابش گفته است که است که تا زمان شنیدن نام حامد کرزی از زبان عبدالله، شناختی از آقای کرزی نداشته است.
اخبار تبانی عبدالله با رقبای آقای نور و پیروان مسعود در حالی مطرح می‎شود که در انتخابات گذشته ریاست جمهوری، عطا محمد نور ۲۰ میلیون دالر هزینه کرد و از تمام امتیازات پیشنهادی جناح رقیب و حامیان خارجی آن گذشت تا همسنگر و رفیق پیشین خود را بر کرسی ریاست جمهوری بنشاند.

کد خبر: 18396