داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی موضع و لجاجت طالبان را مانع اصلی صلح قلمداد کرد.

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی موضع و لجاجت طالبان را مانع اصلی صلح قلمداد کرد.
به گزارش خبرگزاری دید، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی کشور که امروز دوشنبه(۲۲دلو) در نشست شورای وزیران صحبت می‌کرد، گفت که عامل اصلی فرا راه صلح افغانستان، موضع و لجاجت گروه طالبان است.
آقای عبدالله تصریح کرد که طالبان تاهنوز هیچ اقدام برای صلح نکرده و برای امتیازگیری گام برداشته‌اند.
رییس اجرایی افزود که مخالفان از هر گروه که باشد زمانی دوست و نور چشم مردم افغانستان تلقی می‌شوند که از جنگ دست بکشند و به صلح بپیوندند در غیر آن دشمن مردم هستند.
این اظهارات عبدالله در حالی بیان می‌شود که گروه طالبان پیشنهاد اشرف غنی را مبنی بر دادن دفتر برای هیئت این گروه در کابل رد کرده است.
همچنان حکومت نشست مسکو را غیر سودمند خوانده و از اشتراک در آن خودداری کرد.
در همین حال، رییس جمهور غنی نیز در دیدار با برخی نظامیان کشور، به آنان دستور داده که هرکس سلاح برداشت دشمن مردم افغانستان است و باید نابود شود.

کد خبر: 42073