تاجیکستان مانور سه‌روزه بزرگی را در منطقه خودمختار “کوهستان بدخشان” واقع در نزدیکی مرز افغانستان را آغاز کرده است.
به نقل از اسپوتنیک، فریدون محمد علی‌زاده، رییس دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع تاجیکستان گفته است که تاجیکستان یک مانور گسترده نظامی سه‌روزه در قلمرو منطقه خودمختار کوهستان بدخشان، واقع در نزدیکی مرز افغانستان را آغاز کرده است.
وی هم‌چنین افزوده است که این تمرینات بخاطر جلوگیری از ورود گروه‌های مسلح تروریستی متعدد از طریق افغانستان به تاجیکستان، صورت می‌گیرد.
به گفته علی‌زاده، این مانور به فرماندهی “شیرعلی میرزا”، وزیر دفاع تاجیکستان اجرا می‌شود و حدود یک‌صد وسایط نقلیه زرهی، طیاره و تجهیزات نظامی دیگر در این عملیات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
گفتنی است که در دو ماه گذشته، فعالیت‌های گروه‌های تروریستی و افراط‌‌گرایان در ولایات کندز، تخار و بدخشان که با ولایات ختلان و بدخشان تاجیکستان هم‌مرز هستند، تشدید یافته و امنیت این کشور را با خطر مواجه ساخته است.

کد خبر: 11287