ناوقت روز گذشته حزب اسلامی حکمتیار با نشر اعلامیه‌ای عبدالهادی ارغندیوال، محمد خان و بصیر انور را از عضویت این حزب اخراج کرد.
بر بنیاد این اعلامیه، افراد اخراج شده با احزاب دیگر روابط داشته و برخلاف اهداف و خواسته‌های حزب اسلامی، کار می‌کردند.
به گزارش خبرگزاری دید، در اعلامیه حزب اسلامی آمده ‌است که با در نظر داشت رویدادهای اخیر در کشور، شورای اجرایی این حزب در نشستی به اتفاق آرا عبدالهادی ارغندیوال، انجنیر محمدخان و داکتربصیر انور را از عضویت این حزب بر کنار کرده‌ است.
آقای ارغندیوال رهبر حزب اسلامی افغانستان می‌باشد و در دوره اخیر حکومت حامد کرزی، به حیث وزیر اقتصاد کار کرده‌است.
انجنیر محمد خان هم‌اکنون به حیث معاون نخست رییس اجرایی حکومت، کار می‌کند.
آقای انور دیگر عضو اخراج شده این حزب، هم‎اکنون وزیر عدلیه کشور است.
گفتنی است که حزب اسلامی دو شاخه دارد که رهبری شاخه قانونی و ثبت شده آن را عبدالهادی اغندیوال به دوش دارد.

کد خبر: 25688